OUG 57/2022 – reglementări în domeniul egalității de șanse ale angajaților

În vederea armonizării Directivei UE nr. 1158 /2019 cu legislația romanească, în Monitorul Oficial Nr. 431 din data de 3 mai 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2022 pentru completarea și modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.