Payroll&HR

Modificarea legii concediului paternal

Conform OUG 117/2022 durata concediului paternal este de zece zile lucrătoare, la care se adaugă cinci zile suplimentare pentru salariatii care urmează un curs de puericultură. Tatăl poate beneficia de concediu paternal conform ordonantei de mai sus, pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obţinut.

OUG 57/2022 – reglementări în domeniul egalității de șanse ale angajaților

În vederea armonizării Directivei UE nr. 1158 /2019 cu legislația romanească, în Monitorul Oficial Nr. 431 din data de 3 mai 2022 a fost publicată Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2022 pentru completarea și modificarea Legii nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați și pentru modificarea art. 3 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 121/2021 privind stabilirea unor măsuri la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Sistemul RO e-Transport (OUG 41/2022)

Începând cu data de 01.07.2022 va intra in vigoare Sistemul RO e-Transport. Sistemul RO e-Transport reprezintă un ansamblu de principii, reguli şi aplicații informatice având drept scop monitorizarea transporturilor de bunuri cu risc fiscal ridicat pe teritoriul național, care permite autorităților competente determinarea potențialelor puncte de deturnare din sau în lanţul de aprovizionare, pe baza codului UIT